Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många olika sorters preppare där alla har sina egna tankar ifall vad de förbereder sig för.
Således finns det lika många skilda sätt att ”bli” en preppare.

Somliga kanske bara vill klara sig igenom ett längre strömavbrott medans andra förbereder sin familj att klara av en kärnvapenattack av främmande makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver mat, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller i alla fall få information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som frisk individ ska kunna klara dig i 72 timmar utan hjälp av utomstående.
Detta för att de som faktiskt behöver hjälpen så som äldre och sjuka först ska kunna erhålla ta del av den hjälp som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN garanti att man kommer here erhålla hjälp efter 72 timmar av någon myndighet.

Se Således till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva överge hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars förbrukning av hemma är vatten, föda, medicin, något att värma er med ifall det är kallt och något sätt att erhålla information från omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

igenom att läsa denna blogg får du en utmärkt början även om du är novis på prepping!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *